O nás

Jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky.  Dovolte nyní, abychom se krátce představili.

- Kdo jsme:

- Církev Nová naděje Příbor původně občanské sdružení Křesťanská mezinárodní misie Příbor vznikla skrze službu KMM Ostrava v říjnu roku 2001 jako misijní skupina a v říjnu roku 2003 se stává místním sborem.

- V roce 2009 jsme byli registrování jako církev a stali jsme se členy České evangelikální aliance.

- Jsme společenství křesťanů, kteří se rozhodli žít svůj život podle Bible  (Božího slova), hlásíme se k evangelikálním církvím. (tzn. k těm, které staví  jasně na autoritě Bible a potřebě osobního vztahu s Kristem skrze pokání, obrácení se a víru)

- Jsme otevření pro spolupráci i s jinými církvemi a křesťanskými organizacemi podobného zaměření.   Tuto spolupráci realizujeme i tady v Příboře a okolí

- Hlásáme dobrou zprávu – evangelium o záchraně v Ježíši Kristu a o Jeho pomoci, která je dostupná pro každého člověka.

- Naším záměrem je  VZTAH :

- osobní vztah s Bohem, skrze Ježíše Krista

- osobní vztah navzájem, skrze Boží rodinu – Církev

- osobní vztah s nevěřícími, skrze službu evangelia

- Pořádáme:

- pravidelná setkání v neděli – bohoslužby:

Součástí setkání jsou písně (chvály), kázání – sdílení se z Bible na aktuální témata, modlitby za všechny potřeby a čas pro posezení při malém občerstvení

- pravidelná setkání během týdne:

domácí skupinky

Comments are closed.